Toggle menu

Level 1 – o Lubelskim

Korzystne czynniki glebowo-klimatyczne, duży udział użytków rolnych (1413 tys. ha) oraz najwyższy w Polsce udział UR w powierzchni ogólnej (70%). I miejsce za wysokie zbiory owoców z krzewów i plantacji jagodowych – 241 tys. t (41,7% zbiorów krajowych). Województwo jest największym w Polsce producentem m.in….

LUBelski’sOK!

Copyright © AMBASADOR NATURY 2020